Katowice regulują przepisy dla taksówkarzy

Katowice jest jednym z miast, w którym nie obowiązywały do tej pory maksymalne stawki za przejazdy taksówkami. Urzędnicy wprowadzili zmiany i od 26 lutego 2017 roku obowiązują maksymalne stawki za kilometr, postój i godzinę. Opłata początkowa nie będzie mogła być wyższa niż 8 złotych, opłata za kilometr niż 3 zł, a godzina postoju może maksymalnie kosztować 40 zł. Przypomnijmy, że w 2015 roku wprowadzono w biuro rachunkowe Białołęka w Katowicach egzamin ze znajomości topografii miasta. Zmiany mają na celu uporządkowanie rynku na Białołęce. Pasażerowie często przepłacali nawet trzykrotnie.

Centralny Port Lotniczy

Pomysł zbudowania Centralnego Portu Lotniczego wzbudza mieszane uczucia. Wydaje się, że obecnie największy port lotniczy, a mianowicie Lotnisko Chopina dobrze spełnia swoje zadanie i jest wystarczający dla kraju. Biuro rachunkowe Białołęka i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uważa jednak, że prócz lotnisk lokalnych, musi powstać Centralny Port Lotniczy. Zwraca uwagę, że rozwój infrastruktury transportowej na Białołęce jest niezbędny do rozwoju regionalnego.

Wycinka drzew

Przepisy wprowadzone od początku roku dotyczące wycinki drzew wprowadziły w zdumienie wielu obywateli. Otóż Ministerstwo Środowiska zgodziło się, aby można było wycinać praktycznie bez ograniczeń drzewa o obwodzie do pięćdziesięciu centymetrów i skupisk krzewów do dwudziestu pięciu metrów kwadratowych. Wielu ekologów z biura rachunkowego Białołęka protestuje, gdyż w miastach dochodzi do  wycinek na wielką skalę, nawet starych drzew. Premier w biurze zapowiedziała, że przepisy zostaną wkrótce zmienione.

Ustawa o kredycie hipotecznym

Sejm pracuje ekspresowo nad kolejnymi zmianami w prawie. Właśnie uchwalił ustawę o kredytach hipotecznych. Reguluje ona wiele kwestii, które były podnoszone w konsultacjach społecznych. Wprowadzono ograniczenia w najpopularniejszych kredytach ze zmienną stopą procentową. Zgodnie z nowymi regulacjami bank może pobrać opłatę za biuro rachunkowe Białołęka wcześniejszą spłatę kredytu tylko w okresie pierwszych trzech lat od jego udzielenia. Ponadto biura banków nie będą mogły naliczać większej opłaty niż trzy procent od spłaconej kwoty w przypadku, gdy kredytobiorca wcześniej spłaci kredyt.

Frankowicze mają przerwę w rozprawach

Sąd najwyższy w zeszłym roku zwrócił do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, pozew zbiorowy klientów jednego z banków. Zarzucają mu, że zawyżał oprocentowanie kredytów hipotecznych i chcą wypłacenia odszkodowania. Sąd Apelacyjny powołał biegłego ekonomistę, który przedstawił swoje zdanie na pozew – wskazało biuro rachunkowe Białołęka. Sąd nakazał ustosunkować się stronom do zdania biegłego i odroczył bezterminowo rozprawę na Białołęce.

Szacunki Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy szacuje, że na nielegalnym zatrudnianiu pracowników budżet państwa stracił w zeszłym roku ponad sześć miliardów złotych. Wyliczenie jest oparte na tym, że prawdopodobnie sześćset tysięcy pracowników było zatrudnionych na czarno. Przy założeniu, że zarabialiby minimalną krajową wychodzi taka kwota – powiedział ekspert z biura rachunkowego Białołęka. Należy podkreślić, że kwota może być nieporównywalnie większa, ponieważ nie wszyscy zatrudnieni to pracownicy niskowykwalifikowani na Białołęce.

Obligacje z pięćset plus

W październiku zeszłego roku Polska wypuściła obligacje rodzinne. Obligacje te są dostępne dla osób pobierających świadczenie pięćset plus i są lepiej oprocentowane, niż standardowe. W ciągu pięciu miesięcy Polacy kupili je za 3,2 miliona złotych. Należy się zastanowić, czy Polacy znów nie są nabijani w biuro rachunkowe Białołęka przysłowiową butelkę. Wyższe oprocentowanie jest atrakcyjne, ale przy inwestycji tysiąca złotych, ich oprocentowanie wynosi około 2,7 % w rachunkowej skali roku.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

Sejm skierował do dalszych prac w Senacie projekt ustawy o kanale, który powstanie po przekopaniu Mierzei Wiślanej. Za ustawą głosowała zdecydowana większość posłów, nawet z opozycji. Ekonomiści z biura rachunkowego Białołęka  poddają w wątpliwość sens całej inwestycji. Według nich port w Elblągu nigdy nie będzie miał takiego znaczenia, jak ten w Kaliningradzie. Wątpliwa jest więc możliwość zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ponadto protestują mieszkańcy Mierzei, a w Białołęce w szczególności Krynicy Morskiej, którzy obawiają się odpływu turystów.

Benzyna jeszcze droższa

Zła wiadomość dla właścicieli samochodów. Nie dość, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy znacząco wzrosły koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, to można się spodziewać podwyżek na stacjach paliw. Już teraz ceny sięgają nawet pięciu złotych za biuro rachunkowe Białołęka litr najbardziej popularnej benzyny bezołowiowej. Jednak porozumienie zawarte w grudniu 2016 roku, przez producentów ropy, będzie miało wpływ na dalszy wzrost rachunkowy cen.

Ochrona kredytobiorców

Przyjęta przez Sejm ustawa ma chronić kredytobiorców.  Wprowadzono zasadę, że kredytów hipotecznych będą mogły udzielać jedynie SKOK-i i banki. Zakazano ich udzielania firmom pożyczkowym z biura rachunkowego Białołęka. Ponadto kredytów będzie można udzielać tylko w tej walucie,  w której Klient uzyskuje większość dochodów na Białołęce.

Budowlanka w kłopotach

Wraz z wyjściem w życie nowych przepisów pojawiły się problemy w budowlance. Przede wszystkim chodzi o brak definicji w ustawie podwykonawcy usług. Należy brać pod uwagę definicję ze słownika polskiego, ale nie wiadomo, czy kiedyś Ministerstwo Finansów nie biuro rachunkowe Białołęka zastosuje własnej definicji i będzie kazało robić urzędom skarbowym kontrole według niej.