Frankowicze mają przerwę w rozprawach

Sąd najwyższy w zeszłym roku zwrócił do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, pozew zbiorowy klientów jednego z banków. Zarzucają mu, że zawyżał oprocentowanie kredytów hipotecznych i chcą wypłacenia odszkodowania. Sąd Apelacyjny powołał biegłego ekonomistę, który przedstawił swoje zdanie na pozew – wskazało biuro rachunkowe Białołęka. Sąd nakazał ustosunkować się stronom do zdania biegłego i odroczył bezterminowo rozprawę na Białołęce.