Ochrona kredytobiorców

Przyjęta przez Sejm ustawa ma chronić kredytobiorców.  Wprowadzono zasadę, że kredytów hipotecznych będą mogły udzielać jedynie SKOK-i i banki. Zakazano ich udzielania firmom pożyczkowym z biura rachunkowego Białołęka. Ponadto kredytów będzie można udzielać tylko w tej walucie,  w której Klient uzyskuje większość dochodów na Białołęce.