Budowlanka w kłopotach

Wraz z wyjściem w życie nowych przepisów pojawiły się problemy w budowlance. Przede wszystkim chodzi o brak definicji w ustawie podwykonawcy usług. Należy brać pod uwagę definicję ze słownika polskiego, ale nie wiadomo, czy kiedyś Ministerstwo Finansów nie biuro rachunkowe Białołęka zastosuje własnej definicji i będzie kazało robić urzędom skarbowym kontrole według niej.

Zobowiązanie podatkowe

Dodatkowe zobowiązania podatkowe tzw. sankcje będą naliczane, gdy podatnicy będą wykazywać je za małe. Generalnie chodzi o to, że jak kontrola wykaże , że zobowiązanie podatkowe powinno być wyższe, to biuro rachunkowe Białołęka prócz odsetek karnych podatnik zapłaci jeszcze sankcję.

Sankcje VAT

Wprowadzono nowe sankcje w biuro rachunkowe Białołęka postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, które mają mieć charakter prewencyjny, którego celem jest uświadomienie podatnikom możliwości starannego wypełniania deklaracji, które zapewni prawidłowy pobór podatku.

Zwolnienie podmiotowe 2017

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT wynosił w 2016 roku 150000 złotych. Z początkiem 2017 roku podwyższono je do 200000 złotych. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w biuro rachunkowe Białołęka trakcie roku podatkowego, to limit ten oblicza się proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w roku.

Stawki VAT 2017 rok

Z początkiem 2017 roku utrzymano dotychczasowe podwyższone stawki podatku VAT.  Tak, więc nie będzie w tym roku obniżki do 7% i 22% stawek. Nie wiadomo, czy w następnym roku rząd zdecyduje się na obniżkę, gdyż spowodowałoby to biuro rachunkowe Białołęka uszczuplenie budżetu państwa.